Föreningen

Föreningen

Föreningen registrerades 1999-07-02. Ekonomiska planen registrerades 2001-05-02 och nuvarande stadgar registrerades 2016-02-17 hos Bolagsverket.

Föreningen äger och förvaltar fastigheten: Solna Vimpeln 11
Adress: Klippgatan 20 A-C, 22.

Styrelsens sammansättning 2016/17

  • Ordförande: Stefan Perkhofer
  • Vice ordförande kassör, sekreterare: Robin Zenlander
  • Teknik, trädgård, förråd, nycklar, taggar: Berndt Cedergren
  • Teknik, parkering, balkonger, föreningslokalen, hissar: Hans Jansson
  • HSB Ledamot: Bo C Johansson
  • Suppleanter: Jörgen Quist, Kenneth Ahl, Michael Heze
Ändamål

Föreningen har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Gemensamma intressen

Arbeta för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja service verksamhet och tillgänglighet med anknytning till boendet.

Miljö

Bostadsrättsföreningen ska i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling.

I april 2012 tilldelades föreningen HSB Stockholms klimatpris. Detta tack vare arbetet med energieffektiviseringen av fastigheten.

100

Lägenheter

94

Bostadsrätter

6

Hyreslägenheter

3

Uthyrda lokaler

17 st

1 rok

27 st

2 rok

40 st

3 rok

16 st

4 rok