Avfall och sopor

Hushållssopor och matavfalls sopor

I fastigheten har vi dels sopnedkast för hushållssopor och ett speciellt utrymme där kärl är placerad för matavfall. Föreningen värderar miljöansvar och det är viktigt att vi alla tar vårt ansvar för våra sopor.

Det är viktigt att vi alla tar vårt ansvar för våra sopor. Att vi sopsorterar gör vi miljön en tjänst men även vår ekonomi. Genom sopsortering har vi minskat våra kostnader för hushållssopor med ca 50 000 kr om året till ca 70 000 kr/år. Tyvärr har vi även problem med några som gör tvärtom och slänger saker som absolut inte hör hemma bland hushållsopor. Se rubriken nedan.

Vi betalar inget för att kommunen ska ta hand om vårt matavfall.

Föreningen har inget grovsoprum. Vi hänvisar till kommunens återvinningsstation på Skytteholmsvägen 2 eller för större saker återvinningscentral SÖRAB Kvarnkullen, Enköpingsvägen 129, Sundbyberg.

Sopnedkastet/problem

Som de allra flesta numera känner till har vi stora problem med våra sopnedkast. Orsaken är att vi har ca 3-5 sopstopp varje vecka pga sopor som absolut inte hör hemma i ett sopnedkast.

Varje vecka slängs kartonger av slag (tex pizza kartonger) större frigolit från t.ex. elektronik produkter, kläder, allt möjligt byggmaterial såsom långa trälister/målarfärg, större plastdunkar plastdunkar/hinkar, glasflaskor, teknik prylar,  matrester direkt ner i sopnedkastet, fyllda 120 liter liters säckar med blandade sopor, blöjor utan påse och en del hundbajspåsar. Vi har till och med plockat bort hela julgranar och större växter som slängs ner i sopnedkastet.

Vi som nästan dagligen rensar bort sopstopp är styrelsen. Anledningen till att det är styrelsen som rensar alla dessa sopstopp beror på att vi helt enkelt inte anser att vi har råd med att fastighetsskötaren ska utföra detta arbete. Det kostar ca 1500 kr per sopstopp eller uppskattningsvis drygt 200 000 kr per år. Tyvärr finns det för dagen inga lösningar på detta tyvärr ökande problem. Information om detta fungerar inte.

Så här ser ett vanligt sopstopp ut pga av kartonger som stoppar upp.


Bilden ovan är blöjor som slängs ner utan att vara i påse. Det blir extremt kladdigt och luktar illa. Till höger är det sopor som  inte tas med vid tömningen utan helt enkelt lämnas kvar. Det är styrelsen som tar detta till återvinningen.

Matavfall

Exempel på matavfall:

  • Grönsaksblast Fruktskal Äggskal
  • Matrester
  • Snittblommor
  • Hushållspapper
  • Kaffesump och tepåsar
  • Kött-, fågel- och fiskrens
Så sorterar du matavfall

Lämna torrt matavfall

Använd en slaskrensare och låt matavfallet rinna av i vasken före du lägger det i påsen. Om matavfallet är blött, lägg lite hushållspapper i botten av den bruna påsen. När matavfallet är torrt minskar risken för lukt och påsen håller bättre.

Använd alltid den bruna korgen

Den bruna korgen ventilerar påsen och gör matavfallet torrare. Du kan skruva upp hållaren i ditt kök.

Använd endast den bruna påsen

Ingen annan påse går att röta till biogas.

Stäng påsen när du lämnar den i behållaren

Fyll påsen upp till det streck som finns inuti och tillslut påsen. Hanteringen blir fräschare när matavfallet stängs in av påsen.

Återvinningsstation

På en återvinningsstation kan du lämna:

· metallförpackningar

· pappersförpackningar

· glasförpackningar

· mjuka och hårda plastförpackningar

· tidningar och trycksaker

· småbatterier