Sophantering

Hushållssopor och matavfalls sopor

I fastigheten har vi dels sopnedkast för hushållssopor och ett speciellt utrymme där kärl är placerad för matavfall. Föreningen värderar miljöansvar och det är viktigt att vi alla tar vårt ansvar för våra sopor.

Det är viktigt att vi alla tar vårt ansvar för våra sopor. Att vi sopsorterar gör vi miljön en tjänst men även vår ekonomi.  Tyvärr har vi även problem med några som gör tvärtom och slänger saker som absolut inte hör hemma bland hushållssopor. Se rubriken nedan.

Föreningen har inget grovsoprum. Vi hänvisar till kommunens återvinningsstation på Skytteholmsvägen 2.

Sopnedkastet/problem

Som de allra flesta numera känner till har vi stora problem med våra sopnedkast. Orsaken är att vi har sopstopp flera gånger i veckan pga sopor som absolut inte hör hemma i ett sopnedkast.

Varje vecka slängs kartonger av slag (tex pizza kartonger) större frigolit från t.ex. elektronik produkter, kläder, allt möjligt byggmaterial såsom långa trälister/målarfärg, större plastdunkar plastdunkar/hinkar, glasflaskor, teknik prylar,  matrester direkt ner i sopnedkastet, fyllda 120 liter liters säckar med blandade sopor, blöjor utan påse och en del hundbajspåsar. Vi har till och med plockat bort hela julgranar och större växter som slängs ner i sopnedkastet.

Så här ser ett vanligt sopstopp ut pga av kartonger som stoppar upp.


Bilden ovan är blöjor som slängs ner utan att vara i påse. Det blir extremt kladdigt och luktar illa. Till höger är det sopor som  inte tas med vid tömningen utan helt enkelt lämnas kvar. Det är styrelsen som tar detta till återvinningen.

Matavfall

Exempel på matavfall:

  • Grönsaksblast Fruktskal Äggskal
  • Matrester
  • Snittblommor
  • Hushållspapper
  • Kaffesump och tepåsar
  • Kött-, fågel- och fiskrens
Så sorterar du matavfall

Lämna torrt matavfall

Använd en slaskrensare och låt matavfallet rinna av i vasken före du lägger det i påsen. Om matavfallet är blött, lägg lite hushållspapper i botten av den bruna påsen. När matavfallet är torrt minskar risken för lukt och påsen håller bättre.

Använd alltid den bruna korgen

Den bruna korgen ventilerar påsen och gör matavfallet torrare. Du kan skruva upp hållaren i ditt kök.

Använd endast den bruna påsen

Ingen annan påse går att röta till biogas.

Stäng påsen när du lämnar den i behållaren

Fyll påsen upp till det streck som finns inuti och tillslut påsen. Hanteringen blir fräschare när matavfallet stängs in av påsen.

Återvinningsstation

På en återvinningsstation kan du lämna:

· metallförpackningar

· pappersförpackningar

· glasförpackningar

· mjuka och hårda plastförpackningar

· tidningar och trycksaker

· småbatterier