Stadgar

Allmänt

Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler. Stadgarna är registrerade hos Bolagsverket och är därför en offentlig handling. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna.

Bostadsrättsföreningens stadgar är ibland mycket mer omfattande än stadgarna för en ekonomisk förening. Det beror på att man kan vilja ta in bestämmelser utöver de obligatoriska eller att man vill beskriva huvuddragen av de skyddsregler som finns i bostadsrättsföreningen.

HSB brf Vimpeln 20 använder HSB normalstadgar

De flesta bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB använder sig av HSB´s normalstadgar. Där framgår bland mycket annat vad föreningen ska syssla med. Bland annat framgår däratt föreningen har till ändamål att upplåta bostadslägenheter för permanentboende och lokaler åt medlemmar utan tidsbegränsning. Ladda ner stadgarna under rubriken arkivet.

Ansvarsfördelning

Underhållsparagrafen reglerar ansvarsfördelning för underhåll och reparationer mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare, exempelvis när det gäller vattenskador.

Antas via stämmor

HSB normalstadgar ska antas av två på varandra följande föreningsstämmor.

På första stämman räcker det med enkel majoritet (det vill säga mer än hälften av rösterna) och vid påföljande stämma krävs som huvudregel två tredjedels majoritet av rösterna på stämman.