Hissar och trapphus

Hissarna har kontinuerlig tillsyn och skötsel genom avtal med Amsler hiss AB. Vid fel på hissen kontakta någon i styrelsen för felanmälan. Varje hiss är utrustad med nödtelefon. Skulle hissen stanna och du blir fast trycker du in nödknappen och håller den intryckt ett antal sekunder så ringer telefonen upp en jour- mottagning som du kan prata med och få hjälp av. Om du tillkallar hisservice vill styrelsen få information om detta för att kunna följa upp funktions- och serviceproblem.

Trapphusen skall hållas fria från alla typer av föremål. Det gäller såväl vagnar, cyklar, pulkor, kläder, skor, etc. Detta p g a brandsäkerhetsskäl. 

När du flyttar, renoverar eller kör andra större saker i hissen ska vårt hisskydd absolut användas. Hisskyddet ligger i en låda under fönstret i motionsrummet.

Du är ansvarig för alla skador t.ex. repor i hissarna som din renovering kan förorsaka. Vid försummelse kan medlemmen bli ekonomisk ansvarig för skadan.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Vår förening bedriver ett aktivt brandskyddsarbete. Vi arbetar effektivt med schemalagda genomgångar i huset för att förebygga brand och för att minska konsekvenserna vid ett brandtillbud. Lär mer om detta under fliken säkerhet.

Städning

Trapphusen städas varje vecka.