Renovering

Om du funderar på att renovera din bostadsrätt rekommenderas du att kontakta styrelsen men också att titta i föreningens stadgar.

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet måste du anmäla detta till bostadsrättsföreningens styrelse som skall godkänna ändringarna. Ansökan om renovering ska inkomma till styrelsen senast en månad innan arbetet påbörjas.  Renoveringsarbetet får inte påbörjas utan styrelsens medgivande.

Ladda ner blankett för renovering.


Hiss skydd

Glöm inte att sätta upp hiss skyddet när du renoverar.

Du är ansvarig för alla skador t.ex. repor i hissarna som din renovering kan förorsaka. Vid försummelse kan medlemmen bli ekonomisk ansvarig för skadan.

Hiss skyddet finns i motionsrummet i en lådapå golvet under fönstret.