Kontakt med styrelsen

Klippgatan 20 B, 171 47 Solna

styrelse@vimpeln20.se

Anmäl dig här för att få information och nyhetsbrev digitalt.

Genom mejla till styrelsen, samtycker du till att personuppgiftsansvarig eller föreningens personuppgiftsbiträden (i.e. Nordstaden Stockholm AB) tillåts behandla personuppgifter som följer av det ärende du kontaktat oss om.

Medlemmars personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.
Inkommande och utgående e-brev sparas så länge innehållet är aktuellt för åtgärd. Brevlådorna administreras av styrelsen.

Du kan när som helst avsäga dig detta.