Verksamheten

Föreningen

Föreningen registrerades 1999-07-02. Ekonomiska planen registrerades 2001-05-02 och nuvarande stadgar registrerades 2022-05-02 hos Bolagsverket.

Brf HSB Vimpeln 20 i Solna
Klippgatan 20B
171 47 SOLNA

Org-nr: 769604-5785
Byggnadsår: 1965
Lägenheter: 100

Föreningen äger och förvaltar fastigheten: Solna Vimpeln 11

Adress: Klippgatan 20 A-C, 22

Styrelsens sammansättning 2022/23
 • Ordförande: Stefan Perkhofer
 • Vice ordförande Berndt Cedergren
 • Kassör Camilla Mattsson
 • Ledamot Jörgen Quist
 • Ledamot Mats Hansson
 • HSB Ledamot: Bo C Johansson
 • Suppleanter: Willy Larsson
Valberedningen

Valberedningens sammansättning 2022/23

 • Addie Jenssen
 • Margaretha Nordin
 • Mira Holmgren
Intern revisor
 • Ulf Jönsson

100

Lägenheter

96

Bostadsrätter

4

Hyreslägenheter

2

Uthyrda lokaler

Ändamål

Föreningen har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Gemensamma intressen

Arbeta för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja service verksamhet och tillgänglighet med anknytning till boendet.

Miljö

Bostadsrättsföreningen ska i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling.

I april 2012 tilldelades föreningen HSB Stockholms klimatpris. Detta tack vare arbetet med energieffektiviseringen av fastigheten.

Energideklaration

Syftet med energideklaration är att effektivisera energianvändningen för att förbättra miljön och rädda klimatet.

Energideklarationen gäller i tio år.

17 st

1 rok

 27 st

2 rok

40 st

3 rok

 16 st

4 rok