Gemensamma utrymmen

 Bastu

I gästlägenheten finns en bastu, för föreningens medlemmar, att låna gratis. Man bokar bastun genom att kontrollera att gästlägenheten är ledig via Visions tavlorna eller appen i din telefon. Är den ledig bokar du lägenheten. För att inte debiteras 300 kr för en hel övernattning är det viktigt att du bokar av lägenheten senast 5 timmar efter bokningstillfället. Detta gör du även via visionstavlorna eller på appen i telefonen.

Motionsrum

I anslutning till tvättstugan finns även ett motionsrum. Det är fritt att träna men det går inte att boka rummet.

Utrustningen kommer från medlemmar i föreningen och är av varierande kvalitet. Ni tränar under eget ansvar och kontrollera utrustningen funktionalitet innan ni börjar träna.

Även här städar vi själva.

Vilorum

Vid tvättstugan finns ett vilorum. Där finns en soffa, TV, tidningar och böcker mm.

Rummet används ofta av medlemmar medans man tvättar.

Vi städar själva i vilorummet.