Försäkringar

Brandkontoret

Föreningen har försäkrat fastigheten till fullvärde i försäkringsbolaget Brandkontoret. I försäkringen ingår inte bostadsrättstillägg, vilket innebär att den boende bör se till att teckna sådant försäkringsskydd själv tillsammans med sin hemförsäkring.

Varför viktigt med bostadsrättsförsäkring?

Du som har en bostadsrätt har ett större ansvar för din lägenhet än vad en hyresgäst har. Du ansvarar själv för underhållet av ytskikten och fast inredning inne i lägenheten. Det är därför viktigt att du har en bostadsrättsförsäkring, annars riskerar du att själv få betala kostsamma reparationer.

En bostadsrättsförsäkring kan du antingen ha som ett tillägg till hemförsäkringen eller genom att ha en kombinerad hem- och bostadsrättsförsäkring.

Nedan text ska ses som en fingervisning av vad som gäller. Det är alltid en kombination av föreningens försäkring, medlemmens försäkring, regelverk som tex stadgar, lagar och gränsdragningslista som styr när en skada väl sker. Vid skador är det tyvärr ofta en komplicerat process att räkna ut vem som ansvarar för vad och hur står del man får ersatt och inte. Inte ofta får man dela på  olika delar i skadan.

Ditt ansvar

Du som har en bostadsrätt ansvarar för det inre underhållet av lägenheten. Med inre underhåll menas skötseln av både ytskikt och fast inredning. Till ytskikt räknas väggar, tak och golv, inklusive golvmaterial som parkett och klinker. Till fast inredning räknas köksinredning och vitvaror samt sanitetsgods som toalett, handfat, badkar med mera.

Brandskador

Om du drabbas av brand, oavsett om branden har börjat i din lägenhet eller om den har spridit sig till din lägenhet, har föreningen ansvaret för skadorna i din lägenhet och i fastigheten i övrigt. Det är föreningens fastighetsförsäkring som ska täcka kostnaderna för att reparera skadorna. Om man själv orsakat brandskada är man dock  aldrig utan ansvar.

Om du själv har bekostat fast inredning och ytskikt i din lägenhet och har valt en högre standard än den ursprungliga, kan din bostadsrättsförsäkring ta över den kostnad som hör ihop med skadorna på dessa delar av din bostad. Då kommer du att få betala den självrisk som du har i din bostadsrättsförsäkring.  

Vattenskador

Om vattenskada uppkommer från ledning under tryck har föreningen ansvaret för skadorna i din lägenhet och i fastigheten i övrigt. Föreningens fastighetsförsäkring ska täcka kostnaderna för att reparera skadorna.

Om du drabbas av vattenledningsskada och har egen bekostad fast inredning och ytskikt där du har valt en högre standard än den ursprungliga, kan din bostadsrättsförsäkring ta över den kostnad som hör ihop med dessa skador. Då får du betala självrisken i din bostadsrättsförsäkring. 

Om du däremot drabbas av vattenskada i din lägenhet på grund av vattenläckage från ditt eller grannarnas våtutrymme, kök, golvbrunn, avlopp och installationer är det du som är ansvarig för skadorna i din lägenhet. Du kan då få ersättning för de skador som du drabbas av genom din bostadsrättsförsäkring. 

Föreningen tillhandahåller gratis vattenlarm som larmar om du t.ex. har fått ett läckage på din diskmaskin. Är du osäker på du har något larm kontakta gärna styrelsen.

Vad täcker bostadsrättsförsäkringen

Din bostadsrättsförsäkring kan bland annat ersätta skador på ytskikt och den fasta inredningen i lägenheten. Flera försäkringsbolag ersätter dessutom skador på inglasade balkonger och altaner samt markiser och tak över uteplatser. Skador på lös egendom omfattas däremot inte utan dessa ersätts istället genom hemförsäkringen.

Badrum och kök

De flesta försäkringsbolag ersätter inte yt- och tätskikt om ett läckage uppstått genom skikten.

I en del försäkringsbolag kan de dock omfattas om du har en tilläggsförsäkring som kompletterar bostadsrättsförsäkringen. Det är därför viktigt att du kontrollerar vad som gäller för just din försäkring.Vissa tilläggsförsäkringar omfattar också de fördyringar som kan uppstå när branschpraxis har ändrats så att andra regler gäller jämfört med när yt- och tätskiktet först lades.

Åldersavdrag

Försäkringsbolagen gör åldersavdrag både på material- och arbetskostnad. Avdragets storlek beror på åldern på det material som skadats och som måste bytas ut. Du får själv betala mellanskillnaden upp till nypriset för renoveringen.

Ansvar mot föreningen och grannar

Ofta kan skador som orsakas av brand eller vatten sprida sig till övriga delar av fastigheten och på så sätt drabba både föreningen och grannar. Om du har orsakat skadan på ett vårdslöst sätt kan i vissa fall bostadsrätts-föreningen och grannarna kräva dig på ersättning som motsvarar deras självrisker. Får du ett krav bör du anmäla det till ansvarsskyddet i din hemförsäkring som kan hjälpa dig.

Fastighetsförsäkringen

I första hand ska skador som drabbar fastigheten alltid anmälas till fastighetsförsäkringen. Det är därför viktigt att du meddelar bostadsrättsföreningen om du misstänker att fastigheten drabbats av en skada så att föreningen kan göra en anmälan till sitt försäkringsbolag.