Säkerhet, brand och vatten

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Vår förening bedriver ett aktivt brandskyddsarbete. Vi arbetar noggrant med schemalagda genomgångar i huset för att förebygga brand och för att minska konsekvenserna vid ett brandtillbud.

Brandskyddsansvarig

Styrelsen har en utsedd en brandskyddsansvarig i vår förening. Denne genomför och ansvar för att fastslagna rutiner och kontroller av brandskyddet genomförs i vår fastighet.

Brandskyddskontroll genomförs och dokumenteras fyra gånger per år. Kontrollen genomförs efter schema där man kontrollerar t.ex. brandvarnare, brandsläckare, utrymningsskyltar, brand säkra dörrar mm.

En av de vanligaste nedslagen vi får är t.ex. att medlemmar placerar barnvagnar, mattor, skor mm utanför dörrarna. Att placera saker som kan brinna i trapphus kan vara en direkt dödsfälla vid brand.

Därför får till exempel cyklar, barnvagnar, tidningspapper och kartonger inte ens tillfälligt förvaras i trapphuset.

Vindar och källare
  • Gångar på vindar och i källare ska hållas fria från hindrande föremål och brännbart material.

  • Brandfarliga gaser och vätskor eller explosiva ämnen får inte förvaras på vindar eller i källare.

  • Dörrar i anslutning till vindar och källare bör alltid  hållas stängda och låsta.

  • God organisation och ordning ska råda för att främja brandskyddet. Tänk på att de flesta anlagda bränderna startar i källare, soprum, trapphus eller vindar. Stäng brandanläggaren ute!

Kontakta gärna styrelsen om du är intresserad av att arbeta med brandskydd i vårt hus.

Brandförlopp i barnvagn

I Sverige brinner 17 hem varje dag.

Heta arbeten

Viktigt att försiktighet och särskilda regler iakttas vid så kallade ”heta arbeten” i byggnaden, exempelvis svetsning och arbete med sliprondell. Meddela alltid styrelsen!

6 enkla knep som säkrar hemmet

1. Brandvarnare ska placeras i eller intill sovrummen, nära köket och på varje plan.

2. Brandsläckare. För ett hem rekommenderas minst en pulversläckare, gärna fler, på minst 6 kilo.

3. Brandfilt är ett bra komplement för att dämpa brand i till exempel kläder eller kastruller.

4. Timer - sätt sådana på brandfarliga maskiner som strykjärn och kaffekokare.

5. Utbilda "112 är lätt att slå" - lär och visa barnen hur det fungerar att ringa SOS. På brandskyddsforeningen.se finns en gratis utbildning för alla att göra på datorn.

6. Påminnelser. Ett klistermärke på ytterdörren som påminner om att stänga av maskiner, dra ut laddare och släcka ljus är en bra investering

Brandvarnare

Varje lägenhet ska ha minst en brandvarnare uppsatt. Det är en mycket billig livförsäkring.Glöm inte bort att kontrollera om den verkligen fungerar genom att då och då hålla in kontrollknappen.

Vattenvarnare

Föreningen har försett varje lägenhet med en vattenvarnare. För att motverka omfattande vattenskador skall denna vattenvarnare, med fungerande batteri, finnas uppsatt inuti/under diskbänken.