Digital information.

Anmälan för nyhetsbrev/nyhets relaterad information.

Genom mejla till styrelsen, samtycker du till att personuppgiftsansvarig eller föreningens personuppgiftsbiträden (i.e. Nordstaden Stockholm AB) tillåts behandla personuppgifter som följer av det ärende du kontaktat oss om.

Medlemmars personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.
Inkommande och utgående e-brev sparas så länge innehållet är aktuellt för åtgärd. Brevlådorna administreras av styrelsen.

Du kan när som helst avsäga dig detta.