Uppvärmning

Våra lägenheter värms med fjärrvärme via  element (radiatorer) i lägenheter och trapphus.

Kontakta styrelsen om elementen t.ex. är helt kalla vintertid trots att reglaget är uppskruvat eller om det uppstått läckage. Läckage från element måste åtgärdas omedelbart och det är ditt ansvar som bostadsrättsinnehavare att se till att så sker. Du har s.k. tillsynsplikt i din lägenhet.

Rekommenderad lufttemperatur är 20 till 22 grader. Temperaturen mäts en meter upp från golvet och en bit in i rummet.